بازديد سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ...

+98-(21)22674565

صفحه اصلیاخبار و مقالاتبازديد سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت ......

بازديد سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رباط كريم از كارخانه جديد پيشرفت پخت سحر
22
05

بازديد سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رباط كريم از كارخانه جديد پيشرفت پخت سحر

همزمان با گراميداشت روز "حمايت از صنايع كوچك" در 21 مرداد ماه سال جاري ، سرپرست محترم اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رباط كريم سركار خانم رياضتي از كارخانه جيد شركت پيشرفت پخت سحر در شهرك صنعتي پرند بازديد به عمل آوردند.